HomeOns bedrijfVan Tilborg & MVO

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Medewerkers en woonomgeving

Van Tilborg is een sociaal betrokken bedrijf. Het koestert haar medewerkers, respecteert de cao en geeft jongeren de kans het vak te leren. Van Tilborg steekt veel tijd, energie en Euro's in opleidingstrajecten. Alle medewerkers mogen zich dan ook onbeperkt laten bijscholen.

Inzake onze omgeving is het onze doelstelling om de omgevingshinder tot een minimum te beperken. We streven ernaar de verspillingen te beperken. De milieubelasting wordt met regelmaat gemeten en gemonitord en indien er een directe aanleiding voor is, worden er direct maatregelen genomen. 

Verenigingsleven

De Bommelerwaard telt tientallen verenigingen en Van Tilborg waardeert het enorm dat een groot gedeelte van deze verenigingen zich belangeloos inzet voor onze jeugd. Wat een rijkdom dat gezonde mensen kunnen doen en laten wat zij willen en veel plezier ondervinden met hun verenigingsactiviteiten.

Voor een bepaalde groep mensen in onze samenleving is dit niet zo vanzelfsprekend. Mensen (en kinderen) met een beperking hebben het vaak niet voor het kiezen. Met name voor deze groep in onze samenleving is Van Tilborg bereid een handje toe te steken. Per geval bekijken we samen met betrokkenen wat gewenst en wat mogelijk is. Van Tilborg houdt deze vorm van ondersteuning aan onze minderbedeelden bewust buiten de publiciteit.