HomeNieuws‘Fijnstof door autoverkeer daalt al jaren’

‘Fijnstof door autoverkeer daalt al jaren’

De fijnstofemissies van het autoverkeer dalen in ons land al jaren en zullen door verjonging van het wagenpark verder afnemen. Dat zegt de KNAC in reactie op het artikel in Trouw vanmorgen waarin wordt gesteld dat fijnstof schadelijker is dan gedacht.

De KNAC (Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club) vindt het voorbarig om meteen maatregelen te suggereren in de sfeer van de automobiliteit als reactie op het bericht in Trouw. In dat bericht, dat is gebaseerd op een artikel in The Lancet, wordt gesteld dat langdurige blootstelling aan fijnstof ook in lage concentraties levensgevaarlijk is. Volgens de onderzoekers, die bestaande studies in 22 gebieden in 13 landen gebruikten, blijkt fijnstof ook onder de Europese norm van 25 microgram schadelijker dag gedacht. In het artikel in Trouw worden overigens geen sterftecijfers of -percentages genoemd. In Nederland was de hoeveelheid fijnstof in de lucht in 2010 al met 25 procent gedaald ten opzichte van 1994.

Aandeel personenauto’s in fijnstof 7%

De KNAC stelt in een reactie dat schone lucht uiteraard voor iedereen erg belangrijk is en dat EU-normen moeten worden aangescherpt als gedegen onderzoek aantoont dat fijnstof gevaarlijker is dan gedacht. Maar de KNAC stelt dat in ons land, met uitzondering van een paar kleine locaties in de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam en sporadisch in Utrecht, vrijwel overal ruimschoots wordt voldaan aan de Europese norm van 25 microgram per kubieke meter.
Verder constateert de KNAC dat het wegverkeer in ons land voor 19 procent van het totaal aan fijnstofemissies verantwoordelijk is en dat alle personenauto’s bij elkaar maar 7 procent van de fijnstofemissie veroorzaken (motorverbranding en slijtage van banden en remmen bij elkaar opgeteld). Zowel de industrie als de landbouw produceren elk meer fijnstof dan het totale wegverkeer. De zeescheepvaart en de binnenvaart dragen net iets minder bij aan de totale uitstoot van fijnstof dan het wegverkeer.
De KNAC is van mening dat indien er scherpere EU-normen komen voor fijnstofemissies, de overheid goed zal moeten kijken naar de belangrijkste bronnen/veroorzakers en daar zo effectief mogelijk beleid op moeten formuleren. De club zal zich onmiddellijk roeren als de ‘oude reflex’ de kop opsteekt en de automobiliteit eenzijdig en voorbarig als de grote boosdoener wordt aangewezen.